Chmura wiedzy

Republika Cypryjska: 3 sposoby optymalizacji podatków na byłym obszarze morskim

 

Listy stref przybrzeżnych zostały zaktualizowane: Ministerstwo Finansów Rosji wyrzuciło z nich Republikę Cypryjską. Oficjalną datą wykluczenia Cypru z offshore będzie 1 stycznia 2013 r., Ale teraz możemy powiedzieć, że zainteresowanie tym krajem w zakresie optymalizacji podatkowej ponownie gwałtownie wzrośnie. Cypr pozostanie atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, którzy nadal mogą włączać spółki na Cyprze, wykorzystując je do optymalizacji podatkowej swojej działalności. H&F ujawnia trzy zastosowania dla cypryjskiej osoby prawnej.

 

Zalety i wady Cypru jako jurysdykcji w zakresie optymalizacji podatkowej

- Cypr jest członkiem UE i nie znajduje się już na „czarnej liście” Ministerstwa Finansów.

- Usługa nominacji jest rozwijana na Cyprze.

- Stawka podatku dochodowego wynosi 10%.

- Na Cyprze istnieje pełne zwolnienie podatkowe dla operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji rosyjskiej spółki LLC).

- Zyski spółek cypryjskich z odsetek od wcześniej wyemitowanych pożyczek, gdy spełnione są określone warunki, nie podlegają podatkowi od osób prawnych.

- Pod pewnymi warunkami efektywna stawka podatkowa na wdrożenie systemu wypłaty dywidendy wynosi tylko 5%.

- Przy wdrażaniu programów opłat licencyjnych według stawki 10% opodatkowana jest tylko różnica między otrzymanymi a zapłaconymi opłatami licencyjnymi.

- Inwestorzy zagraniczni mają prawo skorzystać z szerokiej sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

- Otwarty rejestr akcjonariuszy biznesowych - w celu zachowania poufności faktycznego właściciela firmy konieczne jest skorzystanie z usługi mianowania.

- Konieczność składania rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej.

- Audyt roczny.

- Nawet jeśli operacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ta sama operacja może podlegać podatkowi od obrony (na przykład dywidendy i odsetki, jeśli działalność inwestycyjna nie jest wskazana jako główna w dokumentach założycielskich spółki cypryjskiej, będzie podlegać opodatkowaniu na Cyprze obrona).

Akcjonariusz / Akcjonariusz

 

Wykorzystując spółkę cypryjską jako udziałowca spółki rosyjskiej, właściciel chroni aktywa będące własnością spółki zależnej i wdraża zyskowny program wypłaty dywidendy (patrz wyżej).

Program ten działa, jeśli cypryjska firma zainwestowała ponad 100 000 euro w kapitał spółki zależnej rosyjskiej spółki, a także jeśli inwestycje są przewidziane w statucie pierwszej podstawowej działalności.

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Cyprem a Rosją dywidendy w tej sytuacji są opodatkowane w Federacji Rosyjskiej u źródła płatności według stawki 5%. Z kolei dywidendy otrzymane przez spółkę cypryjską w tej sytuacji będą zwolnione z podatków na Cyprze (zarówno z podatku dochodowego, jak i podatku od obrony). Jednocześnie, gdy spółka cypryjska wypłaca dywidendy spółce offshore, nie ma potrzeby płacenia podatku ani u źródła płatności, ani gdy dywidendy są wypłacane przez spółkę offshore. Zatem efektywna stawka podatkowa dla systemu wypłaty dywidendy wyniesie tylko 5%.

W systemie płatności odsetkowych wykorzystanie kopania na Cyprze jest możliwe ze względu na następującą specyfikę lokalnych przepisów: lokalne firmy czerpiące zyski z odsetek od wcześniej wydanych pożyczek nie podlegają podatkowi od osób prawnych na Cyprze, pod warunkiem że pożyczki zostały wydane wyłącznie na operacje handlowe.

Jeśli chodzi o system opłat licencyjnych, tutaj firmy cypryjskie są wykorzystywane jako element tranzytowy między firmą płacącą opłaty licencyjne a zagraniczną firmą otrzymującą opłaty licencyjne. Co do zasady, jurysdykcje offshore nie zawierają umów podatkowych z innymi jurysdykcjami, a jeśli tak (na przykład Mauritius), wówczas spółki offshore nie mają prawa do stosowania postanowień tych umów. Zatem przy płaceniu opłat licencyjnych spółce zagranicznej w kraju, z którego wypłacany jest dochód, pobierany jest podatek źródłowy.

Jeżeli jednak do korzystania z przedsiębiorstwa z kraju podlegającego opodatkowaniu, z którym została zawarta umowa podatkowa, a którego ustawodawstwo nie ustanawia podatku u źródła opłat licencyjnych, zostanie wykorzystany jako element tranzytu, wówczas można znacznie zminimalizować koszty podatkowe. Spółka zagraniczna, właściciel własności intelektualnej, przenosi licencję na jej wykorzystanie na spółkę cypryjską, która już udziela sublicencji użytkownikowi końcowemu, na przykład rosyjskiej spółce LLC.

 

Płatność tantiem i odsetek

 

Na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie powstaje żaden podatek u źródła w Federacji Rosyjskiej. Na Cyprze, według stawki 10%, jedynie różnica między tantiemami otrzymanymi i zapłaconymi podlega opodatkowaniu; Zmniejszając tę ​​różnicę, możesz obniżyć efektywną stawkę podatkową do 1-2%. Podatek u źródła na Cyprze od honorariów wychodzących nie powstaje ze względu na specyfikę cypryjskiego prawa. Podatek dochodowy i tantiemy otrzymane na morzu również nie powstają. W odniesieniu do podatku VAT, podatku pobieranego przez rosyjską organizację według stawki 18/118 jako agenta podatkowego przy płatności opłat licencyjnych na rzecz spółki cypryjskiej, rosyjska spółka ma prawo do odliczenia.

Z kolei na Cyprze przy płaceniu tantiem na podstawie umowy licencyjnej spółce sprzedającej naliczany jest podatek VAT. Podatek ten nie jest jednak płacony zgodnie z prawem, ponieważ w państwach członkowskich UE podatnikom, którzy otrzymują usługi, gwarantuje się zwrot podatku VAT, gdy nadal świadczą usługi w krajach trzecich. Zatem przy płaceniu tantiem sprzedającemu VAT jest wskazany w deklaracji i natychmiast przyjęty do odliczenia, to znaczy, że nie jest faktycznie zapłacony.

Okazuje się, że efektywna stawka podatkowa dla systemu opłat licencyjnych nie może przekroczyć 1-2%.

 

Pośrednictwo handlowe

 

Z wyłączeniem Cypru z listy spółek offshore możliwe będzie wykorzystanie cypryjskich spółek w systemie handlu międzynarodowego jako pośrednika, gdy importer towarów jest rezydentem kraju o ograniczonej walucie wymienialnej i kontroli międzynarodowych transakcji finansowych, a spółka offshore działa jako eksporter. Ponadto firmy cypryjskie będą mogły znaleźć zastosowanie w przypadkach, w których importerowi z administracyjnego punktu widzenia łatwiej jest nawiązać relacje biznesowe z jednym generalnym dostawcą, a nie z kilkoma małymi.

W tych programach cypryjska firma, kupująca towary od zagranicznych dostawców, odsprzedaje je ostatecznemu nabywcy, podczas gdy towary są wysyłane bezpośrednio od sprzedającego do ostatecznego miejsca przeznaczenia.

 

Tekst został przygotowany przez prawnika z Legal Bridge.

Popularne Wiadomości

Kategoria Chmura wiedzy, Następny Artykuł

Wygląd: Oleg Guitarkin, frontman Messer Chups
Styl

Wygląd: Oleg Guitarkin, frontman Messer Chups

Co tydzień redakcja prosi jednego ze znajomych mieszkańców Petersburga, aby robił zdjęcia na ulicy i powiedział im, jakie marki ma na sobie, gdzie je kupił i gdzie zwykle woli kupować ubrania. W nowym numerze Oleg Gitarkin jest liderem grupy Messer Chups i założycielem zespołu „Knife for Frau Muller”, którego życie sfotografowano na ulicy Pestel niedaleko szkoły Mukhinsky.
Czytaj Więcej
Mniej znaczy lepiej: gdzie kupić zegarki Casio w Petersburgu
Styl

Mniej znaczy lepiej: gdzie kupić zegarki Casio w Petersburgu

Narzekanie na ceny od dawna jest nawykiem: ktoś obwinia wysoką stawkę czynszu, inni są pewni chciwości właścicieli. Tak czy inaczej, to samo w różnych sklepach może kosztować inaczej, podwoić lub potroić koszt w oryginalnym sklepie za granicą. Życie wokół kontynuuje serię materiałów, w których można kupić bardziej opłacalnie.
Czytaj Więcej
Problem mieszkaniowy: co zrobić z wysokimi sufitami?
Styl

Problem mieszkaniowy: co zrobić z wysokimi sufitami?

Mieszkańcy wynajętego pokoju lub własnego trzypokojowego mieszkania - w skrócie, każdego typowego mieszkania - mają te same wspólne problemy. Raz w tygodniu Life wokół wzywa ekspertów, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać te problemy. W trzecim numerze - problem optymalnego wykorzystania wysokich sufitów, które często znajdują się w mieszkaniach typu Stalin.
Czytaj Więcej
W co się ubrać: płaszcz z owczej skóry Acne, sukienka Emma Cook, botki Yves Saint Laurent
Styl

W co się ubrać: płaszcz z owczej skóry Acne, sukienka Emma Cook, botki Yves Saint Laurent

Każdego tygodnia Life around dowiaduje się, co nowego w moskiewskich sklepach, i mówi, gdzie szukać nowych marek, najlepszych kolekcji i największych rabatów. Air Fashion Store Teatralny proezd, 3, s. 4 +7 (495) 621−78−91 Strona na Facebooku W sklepie Air Fashion można kupić przedmioty z kolekcji jesienno-zimowej za pół ceny; 50% zniżki dotyczy prawie całego asortymentu (z wyjątkiem perfum, okularów i linii Black Comme des Garcons - takie są zasady marki).
Czytaj Więcej